Doradztwo w zakresie projektowania produktu żywnościowego

Prowadzimy usługi szkoleniowo-konsultacyjne z zakresu projektowania i rozwoju produktu żywnościowego, szczególnie w obszarze towaroznawczo-marketingowym (m.in. kreowanie produktu, ustalanie i optymalizacja receptury, procesu, prognozowanie trwałości, dobór opakowania, rozwiązywanie problemów, modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych, komercjalizacja produktu).