Badania i towaroznawcze ekspertyzy żywności

Prowadzimy sensoryczne i fizykochemiczne badania i ocenę jakości surowców i produktów żywnościowych. Od wielu lat współpracujemy m.in. z Centrum Badań i Ekspertyz Towaroznawczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.