Ekocytran-1

Produkt przeznaczony do usuwania osadów kamienia wodnego i kotłowego z urządzeń i z instalacji wodnych m.in. w kotłach parowych, obiegach parowo-kondensacyjnych, zamkniętych układach wodnych, układach chłodniczych.

Opis produktu

EKOCYTRAN-1 to koncentrat sporządzony na bazie związków organicznych z dodatkiem inhibitorów korozji. Usuwa złady z trudno rozpuszczalnych soli żelaza, wapnia, miedzi oraz krzemionki. Użycie preparatu nie wymaga demontażu grzejników, rozkryzowania instalacji. Może być stosowany w urządzeniach i instalacjach wykonanych ze stali, żeliwa, miedzi i jej stopów, aluminium. Istnieje możliwość stosowania przy zachowaniu ścisłego reżimu technologicznego do stali austenitycznej i cynku. Może być stosowany w okresie grzewczym. Produkt jest łatwo biodegradowalny. Zużyty roztwór roboczy nie powoduje skażenia substancjami toksycznymi gleby i ścieków. Preparat jest bezpieczny dla personelu płuczącego.

Opakowanie

  • pojemniki polietylenowe o pojemności 1l, 5l, 10l, 20l

Atesty

  • atest PZH
  • aprobata techniczna AT/99-02-0650 wystawiona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL” w Warszawie- potwierdzenie przydatności do obrotu i stosowania w budownictwie
  • Urząd Dozoru Technicznego w Poznaniu potwierdził możliwość stosowania EKOCYTRANU-1 do czyszczenia urządzeń ciśnieniowych

Ekocytran 1 a