Ekocytran

Ze względu na poszerzający się rynek produktów do czyszczenia instalacji wodnych głównymi celami jakie nasza firma sobie postawiła to:

  • maksymalna skuteczność techniczno-technologiczna,
  • najmniejsza korozyjność wtórnej powstałej wskutek stosowania koncentratów,
  • zminimalizowanie uciążliwości powstałych ścieków na środowisko,
  • bezpieczeństwo osób wykonujących proces czyszczenia.

Badania nad naszymi produktami trwały dwa lata w Centrum Badań i Ekspertyz Towaroznawczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej Politechniki Poznańskiej. Skuteczność usuwania osadów poprzez działanie produktów z grupy EKOCYTRAN została potwierdzona przez różne firmy oraz liczne spółdzielnie mieszkaniowe, w których wykonywano czyszczenie instalacji wodnych.

Grupa koncentratów EKOCYTRAN to koncentraty do chemicznego usuwania kamienia wodnego i osadów korozyjnych w instalacjach centralnego ogrzewania, w kotłach parowych, obiegach parowo-kondensacyjnych, układach wodnych, układach chłodniczych, wymiennikach ciepła, junkersach, w instalacjach sanitarnych i innych urządzeniach w przemyśle i gospodarstwie domowym wykonanych za stali, żeliwa, miedzi i stopów miedzi, stopów aluminium, gdzie występuje zjawisko osadzania się kamienia.

Metoda chemicznego czyszczenia za pomocą koncentratów grupy EKOCYTRAN nie wymaga demontażu grzejników, rozkryzowania instalacji. Metoda ta jest nieporównywalne tańsza niż koszty remontu instalacji polegającej na wymianie rur, grzejników czy mechanicznym usuwaniu osadów. Koszt chemicznego czyszczenia to około 10-15% kosztu wymiany instalacji wodnych. Usunięcie osadów wskazane jest przy montażu liczników ciepła, nowoczesnych zaworów termostatycznych oraz w celu lepszej wymiany ciepła.

Właściwości płynów na bazie kwasów nieorganicznych stosowanych do usuwania osadów wodnych w stosunku do EKOCYTRANU-1:

Kąpiele płynami na bazie kwasów nieorganicznych
Kąpiele z wykorzystaniem EKOCYTRANU-1
Stosowanie pomp i przewodów łączących
z materiałów kwasoodpornych
Nie wymaga stosowania elementów ze stali kwasoodpornej
Największa agresywność kąpieli mimo stosowania inhibitorów szybkość korozji stali od 25mm/rok  do 1310mm/rok
Kąpiele nieagresywne w stosunku do stali
szybkość korozji stali nie przekracza 0,5mm/rok, szybkość korozji mosiądzu nie przekracza 0,2mm/rok, szybkość korozji aluminium 0,3mm/rok)
Niemożliwość stosowania do urządzeń ze stali austenitycznej
Możliwość stosowania przy zachowaniu ścisłego reżimu technologicznego do stali austenitycznej
Powstawanie bardzo dużych ilości szlamu na skutek podpływania środka pod warstwę osadu i odrywanie go od powierzchni (skraca czas wykonywania płukania, niebezpieczeństwo tworzenia zatorów)
Przy zachowaniu reżimu technologicznego brak wytrącania się szlamu (ciągła drożność instalacji, wydłuża czas płukania)
Konieczność natychmiastowej i szczególnie starannie prowadzonej pasywacji po czyszczeniu
Dodatkowa pasywacja jest zbyteczna
Konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności ze względu na dużą reaktywność składników kąpieli
Substancja bezpieczna dla osób wykonujących proces czyszczenia